Lịch sử

Ngày đăng 05/07/2016

TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
 
Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 38693731       Số máy lẻ: 6821
Fax: 04 8686 774
Tiền thân: 
- Tổ Hồi sức Chống độc: GS. Vũ Văn Đính thành lập năm 1994, thuộc khoa Hồi sức cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai.
- Khoa Chống độc: Bộ trưởng Bộ Y Tế ký quyết định thành lập khoa ngày 15/12/1998, quyết định triển khai do Giám đốc bệnh viện ký ngày 20/04/1999.
- Trung tâm Chống độc (hiện nay): Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định thành lập ngày 17/09/2003.

Tiền thân: Tổ Hồi sức Chống độc do GS. Vũ Văn Đính thành lập năm 1994, thuộc khoa Hồi sức cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai.

Quyết định thành lập Khoa Chống độc do Bộ trưởng Bộ Y Tế ký ngày 15/12/1998, quyết định triển khai do Giám đốc bệnh viện ký ngày 20/04/1999.

Quyết định thành lập Trung tâm Chống độc do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 17/09/2003.


Tin khác